Deszcz

109 tekstów – auto­rem jest Deszcz.

Ogień w butelce

łapiesz ogień w dłonie
za­miast pod­muchem wzniecać

jes­teś wiat­rem z którym tańczę
Z którym się wzbi­jam i rosnę

Od te­go żaru czer­wieni się przestrzeń
Od te­go żaru spo­piela smutek

po­nieś mnie w świat tak jak teraz
nie da się og­nia zam­knąć w butelce 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 29 lutego 2016, 14:14

ry­suję lekko
na twoim brzuchu serce
opuszkiem palca 

haiku
zebrał 7 fiszek • 25 lutego 2016, 14:27

* * *

mi­jaliśmy się
a te­raz
op­la­tasz mie
sobą

oddalony
o siedem ty­sięcy dni
ta­ki bliski
mój nareszcie

nie oszukam
że czekałam
bo daleko
było nam do siebie

jes­tem twoja
choćby świat się buntował
najdroższy
ku­piony af­ro­dyz­ja­kiem słów 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 24 lutego 2016, 10:37

szelest skrzydeł

spraw by znikły
wszys­tkie myśli
destrukcyjne
smut­ku tak wiele
bez sze­les­tu skrzydeł

w aniel­skim spojrzeniu
od­na­leźć spokój
w two­jej dłoni
dłoń schro­nienia szuka 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 lutego 2016, 12:34

noc jest kobietą

noc ma­luje twarze cieniem
szkarłat paz­nokci
pogłębia tajemniczo
oczom blas­ku dodaje
szep­cze sek­retne zaklęcia
dra­pieżnie kuszące
tak ciężko się oprzeć
bo noc jest kobietą 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 12 lutego 2016, 02:48

zły ogrodnik

jak ogrodnik
co pod pre­tek­stem ochrony
kloszem opieki
od­ci­na tlen
za­bierałeś życie
bez ciebie
w duszy
zak­witły mi kwiaty 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 11 lutego 2016, 02:46

the end of story

na moich ko­lanach usnął czas
zwi­nięty w kłębek jak mały kot
nu­cił coś cicho o wiośnie
co niedługo powróci

szliśmy z głowa­mi w chmu­rach
gu­biąc sekundy
które z głuchym dźwiękiem
spa­dały na zim­ny piach

za­pat­rze­ni w przyszłość
nie zauważyliśmy
że os­tatnia sekunda
małą stróżką spłynęła z palca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 10 lutego 2016, 02:37

* * *

każdym słowem
od­wra­casz rzeczywistość
i więzisz mnie
po dru­giej stro­nie lustra

w szklaną taflę
tłukę pięściami
w nadziei że odzyskam
właści­wy wymiar

kierun­ki pomylone
zło z dob­rem się miesza
a ty mi mówisz
że szczęście znaj­dziemy w tym świecie

zniszczyłeś zna­jome miejsce
z które­go zer­kałam w zwierciadła
tam przyszłości nie było
tu­taj przeszłość nie ma znaczenia 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2016, 23:58

* * *

bez ciebie nic nie widzę nie słyszę i nie czuję
nic mnie nie zachwy­ca nic mnie nie ujmuje
nic nie rozwesela
smut­ku karuzela

bo kiedy jes­teś obok to siłę mam istnienia
i chcę by przeć i dążyć [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 30 stycznia 2016, 13:19

* * *

nie mów mi
proszę
bo­les­nych słów
z taką łatwością
jak­byś rzucał
zgniecioną
kar­tkę papieru 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 stycznia 2016, 16:38

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą