Deszcz, teksty ulubionych autorów

19 tekstów ulu­bionych autorów cy­tatów.

Nie ma przes­trze­ni le­piej wy­korzys­ta­nej ar­chi­tek­to­nicznie niż pu­dełko sardynek. 

cytat

Stru­mień prze­nosi w do­linę pom­ru­ki gór. 

cytat

Roz­rzut­ny: Ten, co szy­je so­bie kie­sze­nie bez podszewki. 

cytat

Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności. 

cytat

Mrówki tak się śpieszą, jak gdy­by właśnie za­myka­no sklepy. 

cytat
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ramón Gómez de La Serna