Deszcz, teksty z czerwca 2015 roku

3 teksty z czer­wca 2015 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

* * *

jeśli mnie nie chcesz
zniknę bez słowa
poz­bieram łzy
wspomnienia
za­pom­nianą ścieżką
odejdę za­cierając ślady
wys­chnę rosą na trawie
za­nim się zbudzisz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2015, 01:51

* * *

Był wscho­dami słońca
I je­go zachodami
Ty­god­niem pracy
Wie­czo­rami odpoczynku
Był każdym dniem z osobna
I sumą wszys­tkich sekund
Jak to możli­we że gdy odszedł
Słońce wsta­je i zachodzi
Tydzień ma ty­le sa­mo dni
Czas na­dal płynie 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 czerwca 2015, 20:18

* * *

Cias­nych objęć azyl
Tęskniłam
Nie py­tam gdzie błądziłeś
Tyl­ko mnie trzymaj
Tyl­ko nie puszczaj 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 20 czerwca 2015, 10:12

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą