Deszcz, teksty z grudnia 2015 roku

19 tekstów z grud­nia 2015 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

* * *

ja
two­ja szczęście
two­ja świat
two­ja wzruszenie
ty
mój łzy radości
mój nadzieja
mój miłość

ta­cy idealni
zastąpi­my bogów
i świat
stworzy­my od nowa


07.01.2003 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 31 grudnia 2015, 13:50

* * *

zbierasz zapach
z mo­jej skóry
tuż zza ucha
i od­dechem
roz­wiewasz włosy
chciałam Ci tylko
pokazać
wie­czor­ne niebo
a zamieram
ze wzrokiem
ut­kwionym
w ko­ronie drzew
z wyciągniętą
do księżyca ręką
chłonę rozkoszy
pełzające ogniki
i zdradzam się
dreszczem
od­su­wasz się
i na ramiona
zarzu­casz mi
własną kurtkę
ob­serwu­jesz księżyc
w który wciąż
mierzę palcem 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 30 grudnia 2015, 22:31

* * *

Milczysz
A w tej ciszy
Pustce
Bezruchu
Po­wiet­rze
Zmienia się
W kamień 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 28 grudnia 2015, 23:46

* * *

bez Ciebie nie jest już
jak dawniej
noc zmieniła ko­lor oczu
i te­raz są czarne
a ja tęsknię za iskrami 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 27 grudnia 2015, 12:43

flesz

zab­rałeś mi resztki nadziei
w ten chłod­ny wieczór jesienny
ni­by piorun rozbłysłeś
za­palając ogień
wciąż łako­my zwycięstwa
po­konałeś miłość
i jak deszcz ulewny
zga­siłeś płomyk
który trwał krótko
jak flesz


6 lis­to­pada 1994 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 26 grudnia 2015, 13:42

* * *

Szczątki mnie
W pus­tym mieszkaniu
Ta­ka niekompletna
Bez ciebie 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 grudnia 2015, 16:27

zak­li­nacz serca
zmienia mi grawitację
ab­ra kadabra 

haiku
zebrał 9 fiszek • 24 grudnia 2015, 00:14

po­ruszasz wprawnie
mik­ro­kos­mo­sem we mnie
trzęsienie ziemi 

haiku
zebrał 11 fiszek • 23 grudnia 2015, 01:23

* * *

obej­mij mnie ra­mieniem
i prowadź
pro­wadź do krainy
gdzie nig­dy ból się nie rodzi
gdzie nie ma mo­wy o końcu
i tyl­ko śmierć umiera
chodź ze mną proszę
bar­dzo daleko
gdzie czuć będziemy wreszcie wolność
gdzie za­pom­ni­my sma­ku łez
w ust kąciku
i nie mów och nie mów
o chwi­li smutnej
tyl­ko ukołysz śpiewem słowików


23.08.1996 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 grudnia 2015, 00:45

o niej

ty­siąc dni po­daro­wanych tobie
prze­mykała wśród nich
ścieląc troską każdą niewy­godną chwilę
gdzieś po drodze za­gubiła siebie
zat­ra­cając resztki rozsądku

roz­kradłeś ją jawnie
kar­miąc się strzępa­mi marzeń
zab­rałeś ciepło i te­raz marznie
zab­rałeś kolory
i w przez­roczys­tości przepuszcza
świ­tu kruche­go promienie

zro­zumiała wreszcie
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 grudnia 2015, 01:28

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą