Deszcz, teksty z maja 2015 roku

2 teksty z ma­ja 2015 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

* * *

Zaglądam do mo­jego serca
I widzę zgliszcza
Czar­na wy­palo­na pustka
Wys­chnięty proch
Dusza w tym wra­ku nie mieszka
Daw­no uleciała
Nie ma czerwieni
Nie ma ciepła
Nie ma rytmu
Zaglądam w sko­rupę mi­nionych snów
Obojętna 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 7 maja 2015, 13:00

* * *

do­mem ob­ce miasto
ze łza­mi na szy­bach

tak daleki
cho­ciaż przy mnie
każdej nocy

twarz przy twarzy
a jed­nak w inną stronę
zwróco­ne marzenia

nie pamiętam
o czym śniłam
jeśli były ja­kieś sny
zab­rał je ze sobą

-Ni­cola, pozdrawiam! 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 2 maja 2015, 19:30

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą