Deszcz, teksty z marca 2015 roku

26 tekstów z mar­ca 2015 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

* * *

dro­ga do szczęścia jest bar­dzo długa
szu­kając kierun­ki wciąż mylę
i za­miast ra­dośnie po drodze z jedwabiu
stąpam po og­niu i pyle

cza­sami zwie­dziona ułudą radości
znęco­na wędrówki końcem
błądzę po ob­cych zim­nych krainach
i marznie mi dusza gorąca

zdarza [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 10 fiszek • 26 marca 2015, 23:13

* * *

ma­giczna dziewczyno
zniewo­liłaś mnie
a ja opoka
wojownik
myśliwy
przeg­rałem pojedynek
z ziele­nią twoich oczu 

erotyk
zebrał 15 fiszek • 25 marca 2015, 09:38

ma­luję uśmiech
na po­dob­ra­ziu twarzy
czer­wienią szminki 

haiku
zebrał 11 fiszek • 24 marca 2015, 00:14

* * *

pochy­lona nad lustrem
z nie­czy­tel­nym odbiciem
zakurzonym
chu­da twarz
oczy sine
wiel­kie większe
nie poz­naję siebie
i kładę
ko­lejną war­stwę pudru 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 marca 2015, 00:55

* * *

Tu­lisz mnie świat nie istnieje
Za­miast wiat­ru twój oddech
Za­miast słońca la­tar­nie oczu
A ja nie chcę nicze­go więcej 

erotyk
zebrał 6 fiszek • 22 marca 2015, 00:00

* * *

Układa­my lustro
Z roz­trzas­ka­nych skorup
Podłoga odsłania
De­seń dywanu
Taf­la na ścianie
Lśni mozaiką
Małych uśmiechów
Sto­py wygojone
Na pieści blizna
Nie ma już w kącie
Dziew­czy­ny z żyletką 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 marca 2015, 00:02

* * *

nie od­gradzaj się
ścianą prze­de mną
po cóż te mu­ry
mil­cze­nia budować
gdy zechcę
dot­knę cię
wiele razy
jed­nym słowem 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 20 marca 2015, 01:32

* * *

jes­tem bo­gata w uśmie­chy i łzy
ocze­kiwa­nie pod gwiazdami
na odgłos kroków
bo­gata w smut­ki i ser­ca porywy
gdy skra­dając się
zak­ry­wasz mi oczy
w ocze­kiwa­niu jest ja­kaś tortura
na którą wy­rażam zgodę
ja­kaś ra­dość za­par­ty dech
perły łez roz­pacz dreszcze 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 19 marca 2015, 00:07

* * *

zasypiam
ub­ra­na w two­je dłonie
ukołysana
przys­pie­szo­nym oddechem
pi­jana szczęściem
chłonę ciepło twej skóry
snem wni­kasz we mnie
a ja
omdlewam
cichym wes­tchnieniem

:) z de­dykacją ;)
Hann- obieca­ny :* 

erotyk
zebrał 11 fiszek • 18 marca 2015, 01:28

* * *

Uk­radnij ją dzi­siaj i ocal przed deszczem
Ocal jej wiarę gdy taką ma jeszcze
Otul ją og­rzej i uk­ryj w ramionach
Nie cze­kaj nim zgaśnie ulewą stłamszona
Roz­chyl języ­kiem jej us­ta czerwone
Po­daruj uśmie­chy ra­dości ochronę 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 17 marca 2015, 01:31

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą