Deszcz, teksty z sierpnia 2015 roku

4 teksty z sier­pnia 2015 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

bar­dzo smut­ny sen
we mnie wsiąka tu­li się
jes­tem do­mem łez 

haiku
zebrał 11 fiszek • 24 sierpnia 2015, 01:54

* * *

Pa­pieros je­den za drugim
W ocze­kiwa­niu znikam
Za zasłoną sza­rej mgły
Przes­taję istnieć
Po­woli zmieniam się
W pa­piero­sowy dym 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 14 sierpnia 2015, 00:45

* * *

wybacz
że wciąż w ser­cu cię noszę
lecz między smutkiem
a tęsknotą
nie mam czasu
by w ser­cu posprzątać
nie mam czasu
by z głowy wyrzu­cić obrazy
re­lik­ty wspólnej przeszłości
nie mam czasu
by z tobą umrzeć 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 12 sierpnia 2015, 01:58

* * *

w sieć sza­leństwa uwikłane
myśli bezwładne
nie walczą
lep­kim op­le­cione szalem
stają się kokonem
stag­nacją wisielca 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 2 sierpnia 2015, 14:10

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą