Deszcz, teksty ze stycznia 2016 roku

15 tekstów ze stycznia 2016 ro­ku – auto­rem jest Deszcz.

* * *

bez ciebie nic nie widzę nie słyszę i nie czuję
nic mnie nie zachwy­ca nic mnie nie ujmuje
nic nie rozwesela
smut­ku karuzela

bo kiedy jes­teś obok to siłę mam istnienia
i chcę by przeć i dążyć [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 30 stycznia 2016, 13:19

* * *

nie mów mi
proszę
bo­les­nych słów
z taką łatwością
jak­byś rzucał
zgniecioną
kar­tkę papieru 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 29 stycznia 2016, 16:38

* * *

w sen­nym zniewoleniu
w war­koczach dłoni
jak w kłosach zbóż
ser­decznie skrzy
słoneczny brylant

na pro­gu światów mówię
TAK
nim się kłosy rozsypią

w prze­budza­niu brzmi
moich słów echo
wid­mo palców
sple­cionych różańcem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 27 stycznia 2016, 14:11

skarbonka

obdarował
ty­siącem obietnic

niedot­rzy­mane słowa
które wbrew sobie
pamiętam

cza­sami myślę
że byłam jedynie
skar­bonką jego
przysiąg 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 25 stycznia 2016, 17:06

* * *

na przekór wszystkim
od­najdę szczęście
do słońca będę się śmiała
z ra­dością przy­witam
wios­ny nadejście
i w ro­sie wykąpię się cała

na przekór wszys­tkim
od­najdę radość
od­najdę uśmiech szczerozłoty
za­pomnę co rozpacz
za­pomnę co zawiść
za­pomnę jak smut­ne są słoty

na przekór [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 24 stycznia 2016, 23:58

* * *

proszę
nie myśl o mnie
tak głośno
gdy próbuję
cię zapomnieć 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 23 stycznia 2016, 23:42

skarbnik łez

wypłakałam bry­lan­ty łez
które wsiąkły w kwiecistą poduszkę
bry­lan­ty tęsknot i smutków
to­bie de­dyko­wany dar rozpaczy

na­wet nie wiesz że już dawno
uczy­niłam ciebie bogaczem

każdej no­cy skrzące klejnoty
wsączam do wnętrza pucho­wej szkatuły
za ból i samotność
mój mi­lionerze skar­bni­ku łez 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 stycznia 2016, 23:54

* * *

za­hip­no­tyzo­wałeś mnie
swym spojrzeniem
nie wiem już jak żyć
nie patrząc
w zwier­ciadło twoich oczu

07.01.2003 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 stycznia 2016, 23:24

optymistyczny obrazek retro

o zmie­rzchu rowerem
odświętnie ubrani
on na siodełku
na ra­mie zaś pani
szu­sują radośnie
na ludzi nie baczą
na so­bie skupieni
miłością się raczą
pan wal­czy jak rycerz
dla swo­jej dziewczyny
ona do ust mu podaje
maliny 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 stycznia 2016, 23:49

* * *

w twoich dłoniach
bez­pie­czna przystań
dla moich ramion

od jed­ne­go dotyku
mil­kną bez znaczenia
sztor­my oceanów 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 19 stycznia 2016, 05:04

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą