Deszcz, erotyki

29 tekstów (ero­tyki) – auto­rem jest Deszcz.

* * *

bez ciebie nic nie widzę nie słyszę i nie czuję
nic mnie nie zachwy­ca nic mnie nie ujmuje
nic nie rozwesela
smut­ku karuzela

bo kiedy jes­teś obok to siłę mam istnienia
i chcę by przeć i dążyć [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 7 fiszek • 30 stycznia 2016, 13:19

* * *

w twoich dłoniach
bez­pie­czna przystań
dla moich ramion

od jed­ne­go dotyku
mil­kną bez znaczenia
sztor­my oceanów 

erotyk
zebrał 16 fiszek • 19 stycznia 2016, 05:04

* * *

kocham te cisze
gdy pat­rzysz mi w oczy
kocham te cisze
gdy całujesz
kocham te zgwałco­ne
moim szeptem
i najcichsze
mil­knące w okrzyku 

erotyk
zebrał 7 fiszek • 7 stycznia 2016, 00:53

* * *

naj­bar­dziej lu­bię gdy ciemną nocą
przychodzisz do mnie niczym tajemnica
gdy w czułych objęciach uk­ry­ta za­sypiam
i chwy­tam kur­czo­wo i trzy­mam się życia
w tej cud­nej roz­koszy w twych oczu pieszczocie
ma­leńka tak leżę pod tar­czą księżyca 

erotyk
zebrał 14 fiszek • 4 stycznia 2016, 23:55

* * *

zbierasz zapach
z mo­jej skóry
tuż zza ucha
i od­dechem
roz­wiewasz włosy
chciałam Ci tylko
pokazać
wie­czor­ne niebo
a zamieram
ze wzrokiem
ut­kwionym
w ko­ronie drzew
z wyciągniętą
do księżyca ręką
chłonę rozkoszy
pełzające ogniki
i zdradzam się
dreszczem
od­su­wasz się
i na ramiona
zarzu­casz mi
własną kurtkę
ob­serwu­jesz księżyc
w który wciąż
mierzę palcem 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 30 grudnia 2015, 22:31

romeo julii

nie wiem o czym myślisz
gdy pal­ce wpla­tam w two­je włosy
ale lu­bię ten wzrok lek­ko zamglony
ta­ki jak­by zap­raszał al­bo jak­by wątpił
lu­bię też gdy wzdychasz jak teraz
i gdy pier­si fa­lują w westchnieniu
lu­bię te chwile [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 17 grudnia 2015, 01:16

* * *

przychodzisz by wśród mroku
przy­tulić na osiem uderzeń serca

za­nim w czer­ni przepadniesz
jak schwy­tana w sidła
za­cis­kam palce
i w pa­nice go­nię twój wzrok
w tej jed­nej chwi­li wy­pełnia się przyszłość
tęsknotą do kil­ku skradzionych sekund

wiem już na pew­no
nie zdołam się wy­dos­tać jak ptak
skrzydłami trze­poczący w klatce

da­rem największym
w pośpie­chu sple­cione dłonie
bo jes­teśmy so­bie przeznaczeni
na osiem uderzeń serca 

erotyk
zebrał 12 fiszek • 6 grudnia 2015, 23:40

* * *

tęsknię za kimś kto odchodzi
al­bo jeszcze nie przyszedł
za kimś kto do­tykał mo­jej skóry
lub nig­dy nie poczuł jej ciepła 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 28 listopada 2015, 23:55

* * *

w zamyśleniu
tak niewinnie
do­tykasz szor­stkości policzka
a ja mam dreszcze na plecach
zag­ry­zasz wargi
a włas­ne us­ta zwilżam językiem
boję się marzyć
że spoj­rzysz na mnie
a od­dam ci
każde bi­cie serca 

erotyk
zebrał 10 fiszek • 23 listopada 2015, 00:16

* * *

przy­tul mnie szczelnie
tak ciasno
że żad­na blis­kość tej nie pokona
nie chcę samotnie
z roz­paczy umierać
nie chcę być smut­kiem szalona
przy­tul mnie szczelnie
twarz uj­mij w swe dłonie
gdy zim­ny wiatr tar­ga włosami
nie pozwól mu tańczyć
i zająć to miejsce
po­między naszy­mi ciałami 

erotyk
zebrał 13 fiszek • 22 listopada 2015, 22:32

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą