Deszcz, strona 4

109 tekstów – auto­rem jest Deszcz.

po­ruszasz wprawnie
mik­ro­kos­mo­sem we mnie
trzęsienie ziemi 

haiku
zebrał 11 fiszek • 23 grudnia 2015, 01:23

* * *

obej­mij mnie ra­mieniem
i prowadź
pro­wadź do krainy
gdzie nig­dy ból się nie rodzi
gdzie nie ma mo­wy o końcu
i tyl­ko śmierć umiera
chodź ze mną proszę
bar­dzo daleko
gdzie czuć będziemy wreszcie wolność
gdzie za­pom­ni­my sma­ku łez
w ust kąciku
i nie mów och nie mów
o chwi­li smutnej
tyl­ko ukołysz śpiewem słowików


23.08.1996 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 22 grudnia 2015, 00:45

o niej

ty­siąc dni po­daro­wanych tobie
prze­mykała wśród nich
ścieląc troską każdą niewy­godną chwilę
gdzieś po drodze za­gubiła siebie
zat­ra­cając resztki rozsądku

roz­kradłeś ją jawnie
kar­miąc się strzępa­mi marzeń
zab­rałeś ciepło i te­raz marznie
zab­rałeś kolory
i w przez­roczys­tości przepuszcza
świ­tu kruche­go promienie

zro­zumiała wreszcie
że [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 21 grudnia 2015, 01:28

szepty

wykrzykiwałeś
miłość
mocą huraganu
za­tykała uszy
zagłuszała
śpiewem
aż ktoś
odsunął
od głowy
jej dłonie
wyszeptał
a ona
uważnie słuchała 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 20 grudnia 2015, 08:30

* * *

Zwykłe cierpienie
Które­go nikt nie dostrzega
Bo uk­ry­wane uśmiechem
Gdy w duszy drzazgi 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 grudnia 2015, 23:32

romeo julii

nie wiem o czym myślisz
gdy pal­ce wpla­tam w two­je włosy
ale lu­bię ten wzrok lek­ko zamglony
ta­ki jak­by zap­raszał al­bo jak­by wątpił
lu­bię też gdy wzdychasz jak teraz
i gdy pier­si fa­lują w westchnieniu
lu­bię te chwile [...] — czytaj całość

erotyk
zebrał 12 fiszek • 17 grudnia 2015, 01:16

ro­sa na rzęsach
na jej po­liczek spada
chłod­ne poranki 

haiku
zebrał 14 fiszek • 16 grudnia 2015, 13:01

* * *

przes­tałam szu­kać cię
w każdej twarzy
już nie py­tam sa­mej siebie
co mog­liśmy zrobić
prze­cież nie is­tnieje dla nas
dos­ko­nal­sze wczoraj
i jak mos­ty między nami
runęło jutro 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 15 grudnia 2015, 00:12

* * *

w to­bie się zakochałam
nie miałam wyboru
z tą miłością wi­doczna jestem
jak kwiaty na śniegu
odejdź i nie depcz
jeśli kwiatów nie lubisz
w końcu stracą barwy
zwarzo­ne no­cy mrozem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 grudnia 2015, 00:42

* * *

aureola
zbyt jas­no świeciła
zgasła dla ciebie

skrzydła
bielą ból sprawiały
od­wiesiłam gdzieś na drzewie

zos­tały oczy
o bar­wie słońca i trawy
boże iskry

la­zuro­wych nie było
przepraszam
i ślepnę

od­wra­casz głowę

daw­niej byłam aniołem
nie będę człowiekiem
ka­lec­two także razi

ścis­kając aureolę
szu­kam po omacku
porzu­conych skrzydeł


Nicoli 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 12 grudnia 2015, 11:32

Deszcz

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Deszcz

Użytkownicy
C D E
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

30 listopada 2016, 12:27zapach_bzu sko­men­to­wał tek­st Ogień w bu­tel­ce

26 lutego 2016, 15:53Badylek sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 15:39blake77 sko­men­to­wał tek­st mijaliśmy się a te­raz op­la­tasz [...]

26 lutego 2016, 12:44Deszcz sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

25 lutego 2016, 14:59Marek1410 sko­men­to­wał tek­st rysuję lek­ko na twoim brzuchu [...]

19 lutego 2016, 21:08Deszcz sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 14:57nicola-57 sko­men­to­wał tek­st szelest skrzy­deł

19 lutego 2016, 12:34Deszcz do­dał no­wy tek­st szelest skrzy­deł

15 lutego 2016, 11:00Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą

12 lutego 2016, 20:48yestem sko­men­to­wał tek­st noc jest ko­bietą