Deszcz, ulubione teksty

2713 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Realny

Nie wierzę w Je­zusa i nie wierzę w cuda,
nie wierzę w traf szczęścia, który wyg­rać się uda.

Wszys­tko to, co dos­taję, jest efek­tem mo­jej pracy,
wierzę w siebie i w Ciebie i w świat, który nas otacza. 

wiersz • przedwczoraj, 00:54

MóJ PANIE!

Tak mi dob­rze gdy im źle ...

Żyję kiedy boją się ...

Gdy ich widzę, cud­nie mi ...

Pełzną w dół w kałużach krwi ...
Odtwórz  

wiersz • 22 września 2018, 17:51

NIGDY

Ni­komu nic nig­dy nie uj­dzie na sucho
bo­wiem każdy się kiedyś spo­tyka z kostuchą.

Spra­wied­li­wość tam cze­ka gdzie dro­ga się kończy
i nie można uciekać gdy ze śmier­cią Cię łączy.

Jeśli myślisz że się ko­muś co­kol­wiek upiecze
to posłuchaj słów moich co do Ciebie ja rzeczę ...

Jeśli skrzyw­dzisz co­kol­wiek co czu­je i żyje
będziesz mu­siał zapłacić na­wet gdy życie minie. 

wiersz • 21 września 2018, 01:32

CZAS

Czas kształtu­je mo­je istnienie,
na deszczu i wiet­rze jes­tem kamieniem,
czas rzeźbi je­dyny praw­dzi­wy mój kształt
bym w końcu się stał naj­praw­dziw­szą z prawd. 

wiersz • 20 września 2018, 01:34

Ksieżyc Król Nocnego Firmamentu

Z Tobą wszys­tko jest ma­giczne,
mo­je Ty kocha­nie śliczne,
je­dyne ta­kie na tym świecie,
dla mnie wy­marzo­ne ...

Tak bar­dzo kocham Ciebie,
że chcę Cię na zaw­sze wziąć za żonę.

Wczo­raj myślałem, że ze szczęścia w [...] — czytaj całość

wiersz • 15 września 2018, 14:37

SEN O NOCY

NE­VERHOOD, Gar­wo­lin 31.VIII.2018
Odtwórz
Gwiaz­dy mi­goczą wy­soko na­de mną,
na fir­ma­men­cie, który wie­cznie trwa.
Za­kap­turzo­ny Mis­trz kroczy ze mną
i de­cydu­je o tym, co jest w snach.
A oni ciągle tu, wciąż za­pat­rze­ni we włas­ny egoizm,
nie słyszą prostych [...] — czytaj całość

wiersz • 15 września 2018, 02:15

147

Spełniony czy nies­pełniony ...
do końca zos­tanę sobą.
U bo­ku mej pięknej żony
już nig­dy nie będę chorował. 

wiersz • 13 września 2018, 01:34

Krajanka

Ja­nek po­jechał na An­tar­ktydę i z tej podróży na pa­miątkę przy­wiózł do Pol­ski krę ...
Była to kra Janka. 

opowiadanie • 12 września 2018, 02:00

nie(do)rzeczny

wie­czo­rem na sta­rych przęsłach
przy­siada ar­cha­nioł wiatr
i przez­roczystą ręką
ma­luje zmar­szczki na toni

cisza się kładzie na wodzie
skrzyd­latą świtą mgieł

ma­cie­rzan­ka i piołun
wspomnieniami
przep­la­tają się w wierszach

ile smutków wys­po­wiada rzeka
nim nad prze­paścią poręczy
ręka w rękę
znów się spotkamy 

wiersz • 8 września 2018, 07:24

Drag King Wzrok

Chwycę piłę w swe ręce
i od gardła po kroczę
jed­nym ruchem bezwzględnym
cię mi­giem wypatroszę.

Bo choć nie wiesz czy jestem
chłopak czy dziewczyna,
le­piej wiedz, że nie warto
ze mną zaczynać.

PO­WODZE­NIA W PIER­WSZY DZIEŃ SZKOŁY KOCHANIE!
NIE DAJ SIĘ CIENIASOM!

* Twój Miś * 

wiersz • 4 września 2018, 01:46
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Moon G